Termin dostarczania dokumentów

Prosimy pamiętać o terminie dostarczenia dokumentów do księgowania do 14 dnia miesiąca rozliczeniowego.