Zasady Polityki Informacyjnej RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: Rozporządzenie lub RODO) nakłada na biuro SKPROJEKT Sp. z o.o. NIP 7262666695, Limanowskiego 110/28, 91-042 Łódź z siedzibą Łódź, Andrzeja Struga 16 I p. obowiązek administracji danych osobowych.
Gromadzone dane osobowe służą do realizacji usług księgowo-kadrowych. Informacja na temat ich przetwarzania dostępna jest pod poniżej podanym adresem w godzinach pracy biura.
Kontakt:
90-513 Łódź, ul. Andrzeja Struga 16 I p.
telefon: 518-813-990
e-mail :magdalena.polok@skprojekt-lodz.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych

  1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
  2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli nie życzycie sobie, byśmy dalej przetwarzali Państwa dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych

  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przeniesienia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.