Jesteśmy firmą z doświadczeniem i wiedzą.

Misja, jaka przyświeca nam od początku działalności to budowanie sukcesu naszych Klientów poprzez najwyższą jakość świadczonych usług. Swój cel osiągamy dzięki profesjonalnej i doświadczonej, na bieżąco szkolonej kadrze pracowniczej.
Dostarczamy Klientom możliwie najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych usług księgowych, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych. Współpraca z doradcą podatkowym to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy


Inwestycje i nadzór

Czym właściwie jest nadzór inwestorki?

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne.

Istnieją również określone przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest od inwestora stworzenie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu procesu budowy, musi przede wszystkim zadbać o to, by proces taki odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Reprezentując inwestora na budowie, sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów, kontroluje rozliczenia budowy i wiele innych.


Księgowość i Kadry

W ramach usług księgowych oferujemy :

 • prowadzenie KPiR oraz pełnej księgowości
 • kompleksową opiekę kadrową i płacową obejmującą zarówno umowy o pracę jak i umowy cywilno – prawne
 • obsługę PFRON
 • obsługę pracowników w ZUS, deklaracje ZUS
 • przygotowanie dokumentów oraz pism
 • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym

Oferujemy m.in.:

 • konkurencyjne ceny, nie tylko jako reklamowy slogan
 • profesjonalną obsługę
 • ciągły kontakt telefoniczny i e-mailowy
 • atmosferę rzeczową, lecz miłą i uprzejmą
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • doradztwo księgowo – kadrowe w zakresie prowadzonej działalności

Doradztwo podatkowe

W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnego doradcę podatkowego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług.

Dogodne umiejscowienie biura w centrum Łodzi.