Poniżej cennik usług księgowych i kadrowych.

UsługaKoszt netto
Obsługa Kadrowo-płacowa
umowa o pracę
35.00 zł.za osobę
Obsługa Kadrowo-płacowa
umowa cywilna
25,00 zł. za osobę
Usługa księgowa
Pełna księgowość
do 50-ciu faktur 500,00 zł.
każde przekroczenie wielokrotności piędziesięciu faktur skutkuje wzrostem wynagrodzenia o 100,00 zł.
Usługa Księgowa
Uproszczona księgowość
Ryczałt 50,00 zł.
Ryczałt VAT do 30 faktur – 100,00 zł.
każda wielokrotność trzydziestu faktur – 50,00 zł.
Książka przychodów i rozchodów bez VAT
od 30 do 100 faktur
każda wielokrotność trzydziestu faktur 50,00 zł.
Książka przychodów i rozchodów VAT
do 30 faktur 150,00 zł.
każda wielokrotność trzydziestu faktur 50,00 zł.
Pismo do urzędu30,00 zł. za stronę
czcionka Arial rozmiar 10
Reprezentacja w trakcie kontroli100,00 zł. za godzinę
Konsultacja księgowa100,00 zł. za godzinę
Rozliczanie dotacji5,00 zł. od faktury
obsługa PFRON100,00 zł. za osobę
Rozliczenie PITod 20,00 zł.
BilansDwa bilanse w roku w cenie obsługi, każdy następny od 500,00 zł.
Inne usługido uzgodnienia