CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.05.2022r.

Kwoty podane netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
A) podatnik zwolniony z VAT
a) do 10 zapisów księgowych – 100,00 zł
b) każda kolejny zapis księgowy – 2,00 zł
B) czynny podatnik VAT
a) do 10 zapisów księgowych – 150,00 zł
b) każdy kolejny zapis księgowy – 2,00 zł
2. Książka przychodów i rozchodów:
A) podatnik zwolniony z VAT
a) do 10 zapisów księgowych – 150,00 zł
b) każda kolejny zapis księgowy – 2,00 zł
B) czynny podatnik VAT
a) do 10 zapisów księgowych – 200,00 zł
b) każdy kolejny zapis księgowy – 2,00 zł
3. Księgi rachunkowe:
A) podatnik zwolniony z VAT
a) do 50 zapisów księgowych – 500,00 zł
b) każdy kolejny zapis księgowy – 4,00 zł
c) zapis wyciągu bankowego:
I. wyciąg elektroniczny – 0,50 zł
II. wyciąg papierowy – 0,80 zł
B) czynny podatnik VAT
a) do 50 zapisów księgowych – 600,00 zł
b) każdy kolejny zapis księgowy – 4,00 zł
c) zapis wyciągu bankowego:
I. wyciąg elektroniczny – 0,50 zł
II. wyciąg papierowy – 0,80 zł
4. Usługi kadrowe (ceny zawierają obsługę ZUS):
A) pracownik zatrudniony na umowę o pracę:
a) bez prowadzenia teczki pracowniczej – 35,00 zł
b) wraz z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej – 55,00 zł
B) osoba zatrudniona na umowie cywilno-prawnej – 25,00 zł
5. Rozliczenia roczne:
A) PIT-11 – 10,00 zł
B) PIT-28 – 50,00 zł
C) PIT-36 i 36L– 100,00 zł
D) PIT-37 – 70,00 zł
6. Korekty nie wynikające z winy Biura Rachunkowego:
A) korekta ZUS za jednego pracownika – 10,00 zł
B) korekta plików JPKV7M i JPKV7K – 50,00 zł
C) korekta PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37– 50,00 zł
D) korekta PIT-11 – 10,00 zł
7. BILANS wyceniany wg roboczogodzin niezbędnych do jego wykonania:
A) roboczogodzina – 100,00 zł
8. Konsultacje księgowe i kadrowe prowadzone przez Księgową posiadającą Certyfikat
Ministerstwa Finansów:

A) każda rozpoczęta godzina – 100,00 zł
9. Doradztwo podatkowe prowadzone przez Doradcę podatkowego posiadającego
uprawnienia:

A) każda rozpoczęta godzina – 150,00 zł
10. Pozostałe usługi dodatkowe wyceniane są indywidualnie wg stawki za roboczogodzinę:
A) każda rozpoczęta roboczogodzina – 100,00 zł